Ersättning för gödselbaserad biogas efterlyses

Inför regeringens budgetförhandlingar står ersättning för att producera biogas av gödsel högt på lantbrukarnas önskelista. LRF och Energigas Sverige menar att en detta skulle kunna kicka igång böndernas biogasproduktion.

Inför regeringens interna förhandlingar för vårbudgeten uppmanar nu Lantbrukarnas riksförbund och Energigas Sverige regeringen att överväga ett införande av en ersättning för metanreducering.

– Enligt Energimyndighetens egen utredning ger gödselbaserad biogas en minskning av utsläppen av växthusgaser med 185 procent. Den minskar med andra ord utsläppen nära två gånger, säger Anders Mathiasson, vd för branschorganisationen Energigas Sverige.

När biogas framställs från gödsel ger det en dubbel klimat- och miljönytta. Dels genom att biogasen ersätter fossila bränslen i fordon, dels genom att själva rötprocessen i sig minskar utsläppen av klimatgaser.

– En metanreduceringsersättning skulle kunna bli en konkret åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt öka tillgången på biogas. Många är de lantbrukare som väntar på denna ersättning för att dra igång en biogasproduktion, säger Helena Johnsson, LRF:s ordförande.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.