Erik Wottrich blir Tele2:s globala hållbarhetschef

Karriär Erik Wottrich kommer närmast från konsultbolaget Centigo. Nu blir han ny Head of Sustainability på Tele2.
Läs om hans strategi för koncernen.

Erik Wottrich blir Tele2:s globala hållbarhetschef
Niklas Lindgren

Efter sommaren kliver han på som ny Head of Sustainability på Tele2-koncernen. Erik Wottrich berättar att det finns en tydlig ambition att göra ett allt starkare ställningstagande inom miljöområdet, och under de närmaste åren kommer Tele2 fortsätta att höja ribban.

Vad lockade dig att ta klivet över från konsultbolaget Centigo till Tele2?

– Jag tycker branschen är väldigt intressant, och jag tror att telekombolag kommer spela en allt viktigare roll som möjliggörare för att skapa framtidens hållbara samhällen. Det känns extra kul att kliva på just Tele2, som så tydligt satsar på dessa viktiga frågor. Sedan har också Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, satt ihop ett fantastiskt team, som också var en starkt bidragande orsak till varför jag valde att tacka ja.

Enligt Tele2 finns hållbarhetsperspektivet med i allt bolaget gör – var ser du att ni kan ta hem de stora miljövinsterna?

– Tele2 är den mest energieffektiva operatören i Sverige och 2018 minskade vi utsläpp av koldioxidekvivalenter med 18 procent, använde 100 procent förnybar energi för att driva vårt mobilnät i Sverige och klimatkompenserade för våra återstående utsläpp av växthusgaser. Så vi har all anledning att vara stolta över det miljöarbete som vi bedriver, även om vi aldrig blir färdiga.

– Tele2 ska vara ”den gröna mobiloperatören” och möjliggöra ett hållbart samhälle. Och det finns alltid mer vi kan göra. Därför stödjer vi till exempel projektet ”AI4Green” där vi tillsammans med andra partners arbetar för att optimera mobilnätets energianvändning genom artificiell intelligens, säger han.

– Ett annat område där det finns stora miljövinster att hämta är inom så kallade e-avfall, som kan beskrivas som all elektronik som inte längre används, för att den har blivit omodern eller för att den är trasig.

Vilken ny teknikutveckling tror du kommer kunna ge ett genomslag inom miljöarbetet?

– Jag ser med spänning fram emot införandet av 5G. Det kommer skapa möjligheter för nya spännande hållbara lösningar för både individer och samhällen inom IoT och den smarta staden. Den fortsatta utvecklingen inom automatisering och artificiell intelligens tror jag även kommer ha stor positiv påverkan på miljöarbetet.

Vilka är de stora utmaningarna kring social hållbarhet och hur ska de bemötas?

– För Tele2 och för våra kunder finns det två tydliga utmaningar; skydd av den personliga integriteten och skydd av barn på nätet. Våra kunder och medarbetare ska känna sig helt trygga i hur vi hanterar deras data. För att skydda barn på nätet stödjer vi bland annat organisationen Ecpats arbete mot övergrepp av barn online, och Tele2 blockerar aktivt över 500 000 sidvisningar varje månad av hemsidor som dokumenterar övergrepp mot barn.

Finns det något område kring hållbarhet där du tycker att telekombranschen som helhet ligger på efterkälken?

– Det finns mycket mer som branschen kan och borde göra inom frågan om e-avfall. Ambitionen ska vara att skapa ett cirkulärt flöde av hårdvara, och här behöver vi som återförsäljare hjälp av konsumenterna att ställa rätt krav på den hårdvara som de behöver för att kunna utnyttja våra tjänster. På så sätt kan vi tillsammans föra fram rätt krav till våra leverantörer, säger Erik Wottric.

Läs mer: Mattias Goldmann går till Sweco – intervju

Artikeln har tidigare publicerats i Telekom Idag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.