Ericsson: Framtidens arbetsplats är mer hållbar

Klimat Ericsson räknar med mer hållbara företag 2030 – som tar steget med hjälp av 5g, molnet och virtuell verklighet. Här är trenderna som de hittat i en ny global undersökning.

Ericsson: Framtidens arbetsplats är mer hållbar
Färre jobbresor, fler solceller och färre fysiska produkter. Det pekar Ericssons globala trendspaning på. Foto: StockAdobe

Med hjälp av över 5000 online-intervjuer på elva marknader har Ericsson tagit fram trenderna för framtidens arbetsplats om nio år. Anders Erlandsson, ansvarig för Ericsson IndustryLab, berättar att man lyckats identifiera sex trender för framtidens företag. Tre av trenderna har en tydlig hållbarhetskoppling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Vilken av trenderna är ni mest förvånade över?

– Det är intressant att företag som kommit långt med dematerialisering är mer framgångsrika. Sedan är det spännande att det är så många vill jobba så mycket på distans även kring 2030. Jag trodde att fler skulle längta tillbaka till kontoret efter pandemin, säger han.

Här är Ericssons trender:

1. Dematerialisering leder till högre lönsamhet

Med dematerialisering så avser Ericsson i den här rapporten i första hand att förflytta sig till mer hållbart företagande med hjälp av IT. Det kan handla om att ta steget till moln med data och applikationer, eller att förändra sin affär från fysiska produkter till digitala produkter eller tjänster.

– Företagen svarar själva på detta från att man inte har gjort något till att man har gjort allt som går att göra. Vi har sett att de som vi kategoriserar som frontrunners här har kommit längre på många sätt med lönsamhet, de är mer agila i sin utveckling och de är mer i molnet, förklarar Anders Erlandsson.

Färre kontor framöver

Ytterligare en fråga som skiljer ut är om man tror att ens företag kommer att ha ett kontor 2030 eller inte.

– 62 procent av de som kommit längre i dematerialiseringen tror inte att man kommer att ha ett kontor om nio år, vilket kan jämföras med totalsiffran för alla de studerade företagen, som ligger på 43 procent.

Svenska företag i undersökningen ligger över det globala snittet för flera frågeställningar, även om svaren är relativt lika på de flesta av de elva undersökta marknaderna.

– Vi har kommit längre med hållbarhet här, medan USA kanske har tappat lite de senaste fyra åren.

2. Distansarbete kommer att tillta – vilket leder till lägre utsläpp

2030 kommer 59 procent av arbetet att ske utanför kontoret. Här tror svenska företag som svarat att det blir en lägre siffra: 47 procent.

– Siffrorna har såklart stuckit iväg rejält under corona. En stor skillnad här är såklart hur många tjänstemän du har på företaget. Där är möjligheterna för distansarbete större – även om vi börjar se en utveckling även för så kallade bluecollar-arbetare med fler möjligheter att utföra arbetet på distans, säger Anders Erlandsson.

Ökat distansarbete leder i sin tur till minskade resor, och lägre koldioxidutsläpp, enligt rapporten. Respondenterna förväntar sig också att de resor som ändå görs har lägre klimatavtryck än idag.

3. Extended reality och 5g ökar digitaliseringen

Fler än hälften av företagen räknar med att ha fått in 5g-devices i sin verksamhet – och nästan lika många tror att det kommer att finnas produkter för augmented reality eller virtual reality som används i verksamheterna.

4. Gig-ekonomin kommer till kontoret

6 av 10 tjänstemannaföretag räknar med att tidsbegränsade anställningar kommer att öka signifikant 2030.

5. Företagen blir mer globala

6 av 10 företag som idag bara finns på sin nationella marknad räknar med att ha en internationell kundbas 2030. 4 av 10 räknar med att anställa globalt.

– Kanske lite överraskande med de handelskrig som varit den senaste tiden. Förklaringen är IT så klart. Snabba uppkopplingar och moln-tjänster har öppnat upp möjligheten för internationell expansion på ett betydligt enklare sätt, säger Anders Erlandsson.

6. Mer elektricitet från förnybar energi

Tre av fyra företag globalt och 79 procent i Sverige räknar med att elen kommer från förnybara källor 2030. En av fyra tillfrågade beslutsfattare menade att ekonomin kan bli ett hinder i utvecklingen. Men hälften av de tillfrågade företagen investerar redan i förnybar energi, till exempel solceller.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.