Eon miljardsatsar på minskade utsläpp

Eon Sverige investerar fram till och med 2009 över 25 miljarder kronor runt om i Sverige. Eon uppger att en stor del går till ny elproduktion som minskar utsläppen av koldioxid.

Eons planer innehåller 100 MW ny landbaserad vindkraft de närmaste tre åren. Havsbaserad vindkraft är inte lika konkurrenskraftig i Sverige, bland annat på grund av kostnader för anslutningar, men Eon förprojekterar två projekt öster om Öland.

När det gäller havsbaserad vindkraft satsar Eon istället på projektet Rödsand II i Danmark. Projektet startades med Eon på 20 procent och Dong Energy på 80 procent, men Dong Energy har lämnat sin andel i projektet och Eon undersöker möjligheterna att driva det vidare på egen hand. Rödsand II är ett projekt på 200 MW som väntas generera 0,8 TWh – det är ungefär lika mycket som Sveriges samlade vindkraftproduktion idag.

Eon investerar också en miljard i vattenkraf, många av de planerade projekten är tänkt att höja produktionen i redan existerande verk. Kärnkraften får också en stor del av investeringarna för att öka både effekten och säkerheten.

Dessutom bygger Eon ut befintliga fjärrvärmenät och planerar nya värmeverk samt kraftvärmeverk, som producerar både el och värme. Även mindre orter är intressanta för fjärrvärme.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.