Enklare för småföretag att införa ISO

Känns ISO 14001 som ett oöverstigligt hinder? Lugn, snart kommer ISO 14005 som en hjälpare i nöden.

Tanken med ISO 14005 är att underlätta för de mindre företagen som ofta inte har resurser att ta hjälp utifrån för att jobba med dessa frågor. Den ska vara så enkel att använda och lätt att förstå att företag ska kunna ta sig igenom standarden på egen hand, utan konsulthjälp.

ISO 14005 blir därför ingen kravstandard. I stället ska den fungera som ett komplement till ISO 14001.

– Den nya standarden hjälper företag och organisationer att dela upp införande i faser, det vill säga att ”äta kakan i bitar”, säger Anneli Rafiq på SIS.

Steg för steg

Varje steg består av en modul där man tar upp olika aspekter av miljöledningssystemet baserat på kraven i ISO 14001. Genom att beta av modulerna steg för steg ska de små företagen kunna utveckla sitt ledningssystem i lagom stora portioner tills man slutligen når full implementering.

Hon konstaterar att ISO 14001 från början är framtagen för de stora industriföretagen. Trots att de senaste revideringarna har anpassat standarden till mindre företag och tjänsteproduktion, kan företag utan djupare kunskap i miljöfrågor fortfarande uppleva den som svår och omfattande.

– 14005:an hjälper företag att fokusera på det som är viktigt, att på ett strukturerat sätt minska verksamhetens miljöpåverkan genom att ta ett steg i taget, betonar Anneli Rafiq.

Om allt går enligt planerna ska den nya standarden i 14000-serien publiceras under 2010.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.