Enkla it-lösningar som bantar utsläppen

50 miljoner ton koldioxid. Så mycket kan Europa minska utsläppen genom att använda sig av några enkla it-lösningar som i många fall redan finns och inte ens kräver någon extra investering.

Världsnaturfonden har tillsammans med ETNO, ett nätverk för europeiska telekomföretag, tagit fram en rapport där man beräknat hur mycket koldioxidutsläpp som kan minskas genom en större användning av it-lösningar. Rapporten ser en möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser med mellan 15 och 30 procent fram till 2020.

Första steget handlar om att sätta upp mål och strategier för att bättre utnyttja redan befintlig teknik för att minska utsläppen av koldioxid. Med relativt enkla åtgärder kan Europas utsläpp minskas med så mycket som 50 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar utsläppen från hela transportsektorn i Finland och Österrike. Siffrorna har man fått fram genom att studera genomförda projekt och skala upp dem på ett sätt som användare, forskare och politiker anser vara realistiskt.

Efterlyser politiska mål

– Vi har inte studerat Sverige särskilt, men det bör finnas ännu bättre möjligheter här än i de flesta andra EU-länder då det gäller it-lösningar, inte minst när det gäller transporter och uppvärming och kylning i hus som är de två stora posterna i den svenska koldioxidmixen, berättar Dennis Pamlin, klimatansvarig på WWF.

Mycket kan företag naturligtvis göra själva, men WWF efterlyser politiska mål och strategier som sätter fart på arbetet, inte minst när det gäller användingen av e-tjänster på myndighetsnivå.

– Hittills har debatten mest handlat om de som släpper ut koldioxid. Men vi måste också stödja företag och lösningar som minskar utsläppen, konstaterar Dennis Pamlin och förklarar att det viktiga är att EU-länderna nu sätter upp mål som kan följas upp och utvärderas.

Snabba lösningar

WWF konstaterar i rapporten att det första steget innebär åtgärder som är enkla och lätta att förstå, och som kan genomföras relativt snabbt. Men de stora minskningarna av utsläppen kommer i nästa steg. Där handlar det om att få igång innovationskraften och viljan att satsa på mer komplexa lösningar som exempelvis intelligent uppvärmning och kylning samt stadsplanering.

– I steg två ska vi titta globalt på hur vi med hjälp av it kan minska koldioxidutsläppen med en miljard ton. Potentialen är i stort sett gränslös eftersom det handlar om att göra vårt samhälle mer intelligent. Och det är just det som behövs för att vi ska kunna minska utsläppen med 80–90 procent på 40 år, framhåller Dennis Pamlin.

3 snabba sätt att minska koldioxidutsläppen:

Möten på distans

Idag finns det många olika lösningar för virtuella möten, allt ifrån vanliga telefonkonferenser till videokonferenser och e-möten via webben. Den stora vinsten är ett minskat resande, där inte minst flyget står för en stor del av affärsresorna. Baserat på beräkningar av hur mycket resande ett konferenssamtal motsvarar har WWF i rapporten kommit fram till att 30 miljoner telekonferenssamtal ger en utsläppsminskning på 0,6 miljoner ton koldioxid.

>> 30 procent av alla affärsresor i Europa ersätts med virutella möten: -33,5 miljoner ton.

>> 20 procent av affärsresandet inom EU ersätts med videokonferenser: -22,35 miljoner ton koldioxid.

>> Hälften av alla anställda i EUs 25 länder ersätter ett möte med en telekonferens per år: -2,13 miljoner ton.

Avmaterialisering

Att använda sig av tjänster i stället för fysiska produkter sparar miljön under hela produktens livscykel. Exempel på detta är vituella telefonsvarare, filmuthyrning via nätet och e-fakturor.

>> 10 miljoner får sina telefonräkningar som e-faktura: -10 943 ton.

>> 10 miljoner deklarerar på nätet: -10 143 ton.

>> 100 miljoner erbjuds tjänster via e-myndigheter: -500 000 ton.

>> 90 miljoner byter till virtuella telefonsvarare: -2,6 miljoner ton.

Flexibelt arbete

De största möjligheterna att minska utsläppen kommer genom kombinerade åtgärder där man använder sig av it för att underlätta distansarbete och flexibla arbetstider. Detta innebär inte bara ett minskat resande till och från arbetet, en av de största besparingarna för miljön är att fler kan arbeta på samma kontorsyta. I ett längre perspektiv kan flexibelt arbete också leda till ett minskat tryck på trafiken i rusningstid, vilket i sig också bidrar till minskade utsläpp.

>>30 miljoner av alla anställda i EU har flexiblet arbete: -34 miljoner ton.

Uppgifterna är hämtade från rapporten Saving the climate @ the speed of light som WWF står bakom.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.