Enkel ljuslösning sparar 130 000 kr per år

Belysning En enkel automatisering av belysningen på Icas lager i Helsingborg gav en årlig besparing på 130 000 kronor. Det innebar även en avsevärd förbättring ur miljösynpunkt samt utmärkelsen Årets förbättring 2014.

Enkel ljuslösning sparar 130 000 kr per år

Inne på Icas höglager i Helsingborg fungerade inte belysningens tidsstyrning som den skulle. Dessutom var strömbrytarna dåligt placerade. Ett höglager är en riskfylld plats där bra belysning är viktigt för personalens säkerhet, och som en säkerhetsåtgärd ställde man därför in belysningen på att vara permanent tänd 24 timmar om dygnet. Detta medförde en energiförbrukning på hisnande 136 656 kWh per år vilket fick medarbetarna att reagera.

– Vi tyckte att det var onödigt hög energiförbrukning och hade en idé för att lösa problemet, säger Mattias Almquist, medarbetare och en av initiativtagarna till den förbättring som infördes, nämligen att automatisera belysningen så att ljuset bara är tänt när personal är i lokalen.

Sparade 130 000

Åtgärden var enkel och kostade bara 7 700 kronor att realisera, men besparingen blev desto större. Höglagrets elförbrukningskostnader sänktes från 136 656 kr per år till 6 832 kr per år.

Resultatet blev som förbättringsgruppen hade tänkt: ljuset tänds när människor vistas i höglagret och när det av säkerhetsskäl finnsbehov av belysningen. Annars är det släckt. Belysningssystemet kopplades även ihop med höglagrets trådlösa processövervakning. Detta innebar en helautomatisk styrning av belysningen som gör att höglagret tänds upp vid ett larm eller när dörren till en krangång öppnas.

Stor miljövinst

Förutom pengar sparade belysningslösningen även 129 MWh per år och innebar alltså en avsevärd förbättring ur miljösynpunkt.

– Tidigare var ljuset på hela tiden. Nu är det bara tänt under 3-5% av tiden, då vi har någon driftsstörning och personalen måste in för att jobba. Det ger oss en välkommen besparing men framför allt är det en avsevärd minskning av höglagrets miljöpåverkan. Det är vi väldigt stolta över, säger Jonas Hultenheim, Icas logistikchef på lagret i Helsingborg.

Den nya belysningslösningen ledde även till att Ica Logistik vann Årets förbättring 2014, som utsågs av C2 Management.

– Vi vill med tävlingen Årets förbättring belysa att värdefulla förbättringar inte behöver handla om övergripande strategier i stora föreag. Man kan även vinna otroligt mycket på en mindre förbättring som denna belysningslösning, säger Ola Ljungström Bergeå, konsult på C2 Management.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.