Enighet om öppen europeisk marknad för energi

EUs energiministrar har enats om att energimarknaderna ska vara öppna för konkurrens senast år 2007. Det kan ses som ett genombrott eftersom förhandlingarna länge har varit låsta, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Utvecklingen av en gemensam inre marknad för energi är en högt prioriterad fråga för den svenska regeringen. Eftersom Norden har en avreglerad marknad är det viktigt att samma spelregler gäller i övriga Europa. Det inre marknadspaketet har diskuterats sedan våren 2001 och syftet har varit att åstadkomma en snabbare marknadsöppning och att undanröja hinder för handel med el och gas över gränserna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.