Enighet om handlingsplan för hållbar utveckling

FNs toppmöte i Johannesburg har kommit överens om en global handlingsplan för hållbar utveckling, uppger TT. Handlingsplanen beskrivs, trots att den redan mött kritik från miljöorganisationer, som en konkret plan för att hejda miljöförstöringen och bekämpa fattigdomen på jorden. De viktigaste punkterna i handlingsplanen är att andelen människor på jorden som saknar rent dricksvatten och grundläggande sanitet ska halveras till år 2015. Förlusten av biologisk mångfald – djur och växter – ska hejdas senast år 2010. Slöseriet med naturresurser ska minskas. Ett tioårigt program med målet att uppnå hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Hälso- och miljöfarliga kemikalier ska successivt fasas ut till år 2020. Överexploaterade fiskbestånd ska återställas senast till år 2015. Alla länder ska sträva efter god samhällsstyrning. Korruption och vanskötsel ska bekämpas. Länderna ska verka för en fri och rättvis handel. De rika ländernas jordbrukssubventioner ska successivt avskaffas. Länderna enades också om finansieringen av programmet. De drygt 100 miljarder dollar som redan utlovats kompletteras med löften från de rika länderna om att även höja biståndet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter