England diskuterar personliga utsläppsrätter

Personliga utsläppsrätter med ett konto knutet till varje familj diskuteras just nu i Englands politiska värld, skriver nyhetsbrevet Environmental expert. I systemet skulle invånarna kunna köpa och sälja utsläppsrätter sinsemellan, via en utsläppsbank och ett personligt konto lagrat i ett kreditkort.

Förespråkarna för systemet menar att England inte kommer att klara sitt mål om 60-procentig utsläppsminskning till 2050 om man endast jobbar med näringslivet och industrierna. Dessutom slår högre miljöskatter, som är ett alternativ, olika hårt beroende på hur mycket pengar individen har i plånboken.

Genom personliga utsläppsrätter skulle alla medborgare få incitament att jobba med att få med sina egna utsläpp.

De som är negativa till systemet menar att det kommer att bli väldigt dyrt. Bara att implementera systemet skulle kosta mellan 700 miljoner till 2 miljarder pund. Att hålla systemet vid liv skulle sedan kosta mellan en och två miljarder pund årligen enligt Englands miljödepartement.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.