Energitänk sparade 16,5 miljoner

970 villors årliga uppvärmningsbehov och 990 villors årliga hushållselanvändning. Så mycket energi sparade Stockholms landsting under 2010 jämfört med året innan.

Energitänk sparade 16,5 miljoner

16, 5 miljoner kronor. Så mycket har Stockholms läns landsting sparat genom minskad energianvändning på 11 kWh/m² inom landstingets fastigheter. Det visar fastighetsförvaltarens Locums resultat för 2010 års el- och värmeanvändning, jämfört med 2009. Framgången har bland annat möjliggjorts av hyresgästsamarbeten med energidagar, energironder, optimeringar i den dagliga driften, solavskärmning i stället för installation av kyla, tilläggsisoleringar och tydligare energikrav i projekt.

– Det som är glädjande är att både el- och värmeanvändningen minskat. Speciellt elanvändningen är svår att få ner i en allt mer elintensiv vård, kommenterar Locums miljöchef Saija Thacker.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.