Energisektorn hoppfull inför Köpenhamn

Energisektorn har drabbats hårt av finanskrisen men visar nu en positiv syn på framtiden. Framför allt är förväntningarna höga inför klimatkonferensen i Köpenhamn. Nära varannan chef inom sektorn tror att konferensen kommer öka intresset för investeringar inom förnyelsebar energi, samt att storleken på företagsaffärer inom sektorn kan komma att öka. Det visar KPMGs senaste undersökning av energisektorn.

Undersökningen visar också att nära 8 av 10 chefer inom industrin anser att projekt inom förnyelsebar energi fortfarande är hållbara, närmare 1 av 3 tror att värdet på affärer inom sektorn kommer att öka. Landbaserad vindkraft är det område som flest planerar att investera i under kommande 12 månader (27 procent). Därefter ligger solenergi (24 procent) och biobränslen (22 procent) högt upp på prioriteringslistan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.