Energimyndigheten vill bli vindkraftscenter

Energimyndigheten bör bli center för vindbruk. Det skriver myndigheten i ett svar till regeringen efter att ha fått i uppdrag att föreslå åtgärder på vindkraftsområdet.

Bakgrunden är propositionen Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk. Regeringen ansåg i propositionen att det fanns ett behov av engagemang från lokala, regionala och nationella myndigheter för att ge vindkraftsexpansion bättre förutsättningar. Bland annat föreslog regeringen att ett nationellt center för vindbruk skulle skapas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.