Energimyndigheten: Reduktionsplikten ger bättre biobränsle

Transport Reduktionsplikten är viktig för att Sverige ska nå sina klimatmål. Den slutsatsen drar Energimyndigheten i en ny rapport som visar att växthusgasutsläppen från drivmedel bara ökade något under 2021 jämfört med året innan, trots att fler körde bil.

Energimyndigheten: Reduktionsplikten ger bättre biobränsle
Reduktionsplikten är viktig för att Sverige ska nå sina klimatmål, menar både Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Foto: Adobe Stock.

Användningen av drivmedel i Sverige ökade kraftigt under 2021 efter den nedgång som coronapandemin bidrog till under 2020. Trots det ökade växthusgasutsläppen från drivmedel bara något, enligt Energimyndighetens årliga drivmedelsrapport.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det här visar att reduktionsplikten är viktig för att Sverige ska kunna nå klimatmålen, inte minst etappmålet om 70 procents utsläppsminskning för inrikes transporter till 2030, säger Sara Sundberg, chef för enheten för drivmedel och hållbara bränslen på Energimyndigheten i en kommentar.

Biodrivmedel ger bättre klimatprestanda

Rapporten visar även att de biodrivmedel som används i Sverige har en bättre klimatprestanda, vilket innebär att utsläppsminskningen jämfört med ett fossilt alternativ är större.

– Ju bättre klimatprestanda biokomponenterna har desto enklare blir det att uppfylla reduktionsplikten. För 2021 kan vi se en väsentlig förbättring av klimatprestandan för de biodrivmedel som används i Sverige, särskilt inom reduktionsplikten, säger Noak Westerberg, handläggare på Energimyndigheten i en kommentar.

Reduktionsnivåerna ökade under 2021

Under 2021 ökade reduktionsnivåerna i reduktionsplikten till 6 procent för bensin och 26 procent för diesel, enligt rapporten. Det infördes även en ny reduktionsplikt för flygfotogen. Där är reduktionsnivån 0,8 procent.

Samma år ökade mängden biodrivmedel med 1,7 TWh jämfört med 2020 och utgjorde nästan en fjärdedel av allt drivmedel. Biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikten minskade med 0,3 TWh.

FAKTA

Reduktionsplikt

  • Reduktionsplikt innebär att drivmedelsleverantörer måste minska utsläppen av växthusgaser från bensin, diesel och flygfotogen genom att blanda in biokomponenter i drivmedlen för att minska klimatpåverkan med en viss procent.
  • När man beräknar reduktionsnivåer jämför man klimatpåverkan för det aktuella drivmedlet med en helt fossil motsvarighet.
  • Lyckas drivmedelsleverantören inte uppfylla reduktionsplikten måste de betala en reduktionspliktsavgift.
  • Hur stor utsläppsminskningen blir beror på inte bara på mängden biokomponenter som blandas in, utan också på komponenternas klimatprestanda.

Källa: Energimyndigheten. 

Naturvårdsverket drar samma slutsats

Statistiken om växthusgasutsläppen har Energimyndigheten tagit från Naturvårdsverkets rapport Inrikes transporter, utsläpp av växthusgaser. 

Deras rapport visar att utsläppen av växthusgaser från transportsektorn 2020 låg på 14, 89 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 2021 ökade växthusgasutsläppen till 15, 07 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2019, då växthusgasutsläppen låg på 16,6 koldioxidekvivalenter, minskade dock växthusgasutsläppen 2021. 

I sin rapport drar Naturvårdsverket samma slutsats som Energimyndigheten, att vägtrafikens ökade inblandning av biodrivmedel har bidragit till att växthusgasutsläppen inte ökat i takt med trafiken.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.