Energimyndigheten föreslår omvända auktioner för bio-CCS

Klimat Energimyndigheten föreslår att omvända auktioner är bästa sättet för stöd till avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor. Nästa steg blir att utforma stödet.

Energimyndigheten föreslår omvända auktioner för bio-CCS
Omvända auktioner föreslås till bio-ccs. Foto, Adobe Stock.

Sverige har som mål att år 2045 redovisa ett nettonollutsläpp. Alla sektorer kommer inte klara av att nå det målet och därför behöver satsa på negativa utsläpp, det vill säga samla in och lagra koldioxid från förnybara källor, även förkortat bio-CCS.

Regeringen gav därför Energimyndigheten i uppdrag att bland annat utreda hur man bäst utformar ett stödsystem, för de som jobbar med bio-CCS.

Omvända auktioner lämpar sig bäst

Nu har en delredovisning presenterats av myndigheten som drar slutsatsen att omvända auktioner, det vill säga att de som till lägst pris kan uppnå negativa utsläpp ska vinna anbudet.

– Vår bedömning är att den stödmodellen lämpar sig bäst i detta fall. Dels utifrån kostnadseffektivitet för både stat och aktörer, men också utifrån EU:s statsstödsregler samt inte minst utifrån aktörernas synpunkter, säger Svante Söderholm, senior rådgivare på Energimyndigheten, i en kommentar.

Myndigheten ska nu tillsammans med berörda aktörer gå vidare för att se hur själva stödet ska se ut och ett förslag väntas komma i november i år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.