Energimyndigheten: Covid-19 minskar energianvändningen

energi Enligt en prognos från Energimyndigheten för åren 2019-2023 väntas energianvändningen bli lägre än vanligt för 2020, till följd av covid-19.

Energimyndigheten: Covid-19 minskar energianvändningen
Energianvändningen för bland annat transporter väntas minska till följd av covid-19. Foto: StockAdobe

Energianvändningen väntas minska 2020, på grund av covid-19. Enligt en kortsiktsprognos från Energimyndigheten kommer den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige att minska från 556 till 525 terawattimmar (TWh) mellan 2018 och 2023.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

2020 väntas den totala energianvändningen sjunka till 508 TWh.

Vind och sol ökar

Vindkraften förväntas fortsätta öka de kommande åren, från 20 TWh 2019 till 43 TWh 2023. Eventuellt kan pandemin leda till förseningar som saktar ner utbyggnadstakten något.

Solelen kommer att öka, från 0,4 TWh 2018 till 3,0 TWh 2023. Det innebär att den väntas växa snabbare än tidigare bedömningar som Energimyndigheten gjort.

Prognosen pekar på en lägre elproduktion från kärnkraft under 2020, bland annat på grund av låga elpriser, som i sin tur är påverkad av en lägre efterfrågan på el som covid-19 bidrar till.

Fastighetssektorn stabil

Energianvändningen inom bostadssektorn, där uppvärmningen står för nästan 60 procent av användningen, förväntas minska marginellt och hamna på cirka 147 TWh år 2023.

Både el- och fjärrvärmeanvändningen ökar något, medan eldningsoljor och fasta biobränslen minskar under perioden.

Covid-19 bedöms inte påverka fastighetssektorns energianvändning som helhet och i nuläget kan inte Energimyndigheten se om och hur den omfördelats inom sektorn, när exempelvis fler arbetar hemma och servicesektorns användning minskat.

Kraftig minskning i industrin

Enligt prognosen förväntas industrin minska sin elanvändning med cirka sju TWh jämfört med 2018. Det handlar framför allt om minskad elanvändning inom verkstadsindustrin. Enligt prognosen ska energianvändningen inte nå 2018 års nivå igen förrän år 2022.

Även transporternas energianvändning väntas gå ned. Störst minskning väntas inrikesflyget stå för, minus 60 procent jämfört med 2019. 2023 tror Energimyndigheten att transportsektorns energibehov kommer att vara detsamma som 2019.

Förnybart ökar

Globalt har efterfrågan på olja minskat kraftig, eftersom resandet gått ned. Även naturgas och kol har minskat. Däremot har förnybara källor ökat sin andel av energiproduktionen, vilket beror på att större anläggningar tagits i drift.

Underhållsskuld kan ge problem

Energimyndigheten varnar i rapporten för att det kan uppstå driftproblem i vinter. Det beror på att underhållsarbete och revisioner skjutits upp på grund av pandemin.

Enligt Energimyndigheten är prognosen, som publiceras två gånger om året, förknippad med ovanligt stora osäkerheter på grund av den nuvarande situationen i omvärlden.

Läs prognosen här

Artikeln är tidigare publicerad i Miljö & Utvecklings nyhetsbrev Hållbart Samhällsbyggande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.