Energikartläggning kan ge stora vinster

Genom att energikartlägga sin verksamhet kan man hitta nya sätt att spara energi och i längden ge stora vinster.

Miljökontoret i Sundsvall har förelagt 18 större företag att utgöra energikartläggningar och energiplaner. 14 av dem har skickat in sina redovisningar och möjliga energibesparingar visar sig vara stora – 3 6000 MWh/år vilket motsvarar uppvärmning av 260 villor. De fyra företag som inte redovisat har fått uppskov av miljökontoret.

Totalt har 37 effektiviseringsåtgärder redovisats. Den största besparingspotentialen gäller energiförbrukning i processerna, därefter värme och ventilation samt återvinning av produktionsvärme.

Under granskning

Annelie Henriksson på Miljökontoret i Sundsvall berättar att första steget nu är att granska kartläggningarna och planerna och eventuellt be företagen om kompletteringar.

– Efter det kommer vi att ta beslut om hur effektiviseringsåtgärderna ska genomföras i praktiken. Energimyndigheten som nu är tillsynsmyndighet för energieffektivisering håller på att ta fram vägledningsmaterial för hur vi få företagen att arbeta med frågan, säger Annelie Henriksson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.