Energikällan viktigare än tekniken

Det är energikällan som avgör vad som är bättre för miljön, inte tekniken. Det menar Energimyndigheten i ett yttrande till Miljööverdomstolen. Anledningen är Kritianstads kommuns överklagande av ett tillstånd till Akademiska hus syd om att ersätta fjärrvärme med en värmepump. Kristianstads kommunen hävdar att fjärrvärme är den bästa tekniken ur miljösynpunkt, men den uppfattningen delar inte Energimyndigheten. Istället menar de att det är energikällan som har störst påverkan.

– I det enskilda fallet kan en värmepump där kunden valt förnybar el vara väl så bra som fjärrvärme, säger Tobias Persson. Det går i alla fall inte att entydigt hävda motsatsen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.