Energigas Sverige: Tonen känns ovärdig

I en ny skrift slår Energimyndigheten fast att naturgas aldrig kan bli en bro till biogasen.
"Tonen och utformningen känns inte värdig en svensk myndighet" skriver Energigas Sverige i ett upprört brev till myndigheten.

Energigas Sverige: Tonen känns ovärdig

Mer en politisk inlaga än en myndighetsskrift, sammanfattar Energigas Sveriges vd Anders Mathiasson Energimyndighetens skrift Naturgas – ingen bro till biogas med undertiteln En fossil återvändsgränd, som delades ut under förra veckans Energiutblick 2011 i Göteborg.

Skriftens illustreras med raserade broar för att visa hur naturgas varken minskat vårt oljeberoende eller bidragit till att avveckla kärnkraften. Kontentan är att den inte heller kommer bli en bro till biogas. Detta eftersom naturgasens konkurrenskraft i Sverige är svag, vilket gör det svårt att motivera en utbyggnad av ledningssystemet. Samtidigt är biometan från rötning eller förgasning ännu mindre konkurrenskraftig som bränsle för uppvärmning eller elproduktion. Därför kommer inte biogasen att ersätta naturgasen på sikt, menar myndigheten. Enda konkurrensfördelen som biogas har framför naturgas är som insatsråvara inom kemisk och petrokemisk industri.

Skriften har fått Energigas Sverige att skicka ett upprört brev till myndighetens generaldirektör Tomas Kåberger och be om ett möte.

– Rent layoutmässigt har man valt bilder som visar på raserade broar och sankmark. Tonen är att man verkligen ska akta sig för naturgas. Det andra är att man är osedvanligt kategorisk för att vara en myndighet, säger Anders Mathiasson, vd på Energigas Sverige, som ifrågasätter om det är i linje med myndighetens uppdrag att ge ut en sådan skrift.

Ser möjligheterna

Anders Mathiasson menar att hans branschorganisation också ser frågetecken vad gäller biogasens tillväxt men att man mer ser det som en utmaning att hantera. Att Energigas Sverige och andra aktörer idag arbetar aktivt för att naturgasen ska minska oljeberoendet men att myndigheten dömer ut det arbetet och endast ser problem med biogasen.

– Det finns en defensiv hållning till biogasen, kan man så skriver man hela tiden ned biogas. Där de ser hinder hoppas vi att man kan se möjligheter.

Dock råder enighet om en av skriftens slutsatser, att den marknadsinriktade naturgaspolitiken där utbyggnad av nät ska bekostas av aktörerna själva, ska ligga fast.

– Vi i branschen tror inte heller på storskalig utbyggnad av naturgas i Sverige. Det är ett passerat kapitel. Den kommer främst att växa genom att man får in LNG (flytande naturgas, reds anm).

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.