Energiförbrukningen minskar i svenska hem

Energi Under det senaste decenniet har energianvändningen för uppvärmning och varmvatten per kvadratmeter i flerbostadshus och lokaler minskat. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Mellan åren 2002 och 2012 var minskningen 15 procent för flerbostadshus och 11 procent för lokaler.

– En tänkbar förklaring till att energianvändningen minskar kan bland annat vara att fjärrvärmepriserna i genomsnitt har ökat med nästan 20 procent under de senaste tio åren. Detta har gett incitament att effektivisera eller minska energianvändningen, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Den totala energianvändningen ökade dock 2012 jämfört med året innan. Ökningen beror troligtvis på att år 2011 var varmare än år 2012.

Under år 2012 var fjärrvärme fortfarande det klart dominerande uppvärmningssättet i både lokaler och flerbostadshus. I flerbostadshus värmdes 85 procent av den uppvärmda arean av enbart fjärrvärme, medan motsvarande siffra för lokaler var 72 procent. Under 2012 stod olja för 3 procent av energin för uppvärmning och vatten i lokaler och 1 procent i flerbostadshus.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.