Energiförbrukningen i industrin väntas sjunka

Energibehovet inom industri- och transportsektorn kommer de närmsta åren att vara lägre till följd av en sjunkande konjunktur, enligt Energimyndighetens prognos.

Energimyndigheten spår en nedgång i energiförbrukningen i både transport- och industrisektorn fram till 2014.

Produktionen förväntas stanna av i de flesta branscher på grund av den kommande konjunkturnedgången.

Samma resonemang gäller för transportsektorn men enligt prognosen kommer användningen av biodrivmedel att fortsätta öka. Mycket beror på kommande utredningar om kvotplikter inom branschen.

2012 är temperaturerna lägre än det relativt milda 2011 och det resulterar i en ökad elanvändning inom bostad och service på grund av uppvärmningen.

Elproduktionen i landet bedöms fortsätta öka och till följd av det tror Energimyndigheten att Sverige kommer att få ett överskott av el de kommande åren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.