Energieffektivitet högt på EUs agenda

Europaparlamentet stöder kommissionens förslag till en handlingsplan för energieffektivitet, där målet är att förbättra energieffektiviteten med över 20 procent till år 2020. EU-medborgarna ska erbjudas den mest energisnåla infrastrukturen, byggnader, redskap, processer, transportmedel och energisystem

Ledamöterna påpekar att medlemsstaterna behöver förbättra genomförandet av lagstiftningen inom energieffektivitet. Många av medlemsstaternas regeringar prioriterar inte frågan. Europaparlamentet kritiserar också kommissionen och menar att de jobbar för långsamt. Man efterlyser tidtabeller bland annat för när de mest ineffektiva utrustningarna, apparaterna och andra produkter som använder energi, exempelvis terrassvärmare, ska vara borta från marknaden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste