Energieffektivisering för energiintensiva företag

Ett förslag till program för energieffektivisering i energiintensiva företag har idag presenterats. Förslaget innebär att företag som är energiintensiva enligt definitionen i EU:s energiskattedirektiv kan ges möjlighet att frivilligt delta i särskilda program för energieffektivisering. Företag som väljer att delta ska göra åtaganden om att arbeta systematiskt med energiledning och effektivisering för att uppnå en effektiv och miljövänlig användning av energi. I gengäld ska företagen kunna medges en nedsättning av den energiskatt på el för industrin, jordbruket och skogsbruket som regeringen i budgetpropositionen har aviserat ska införas den 1 juli 2004. Regeringen aviserade samtidigt att man avser att lämna förslag om ett program för energieffektivisering till riksdagen under våren 2004.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.