Energideklarationer slår fel

Gör om systemet för energideklarationer så att det fokuserar på de mest energislukande fastigheterna. Förslaget kommer från Sabos sakkunniga Therese Rydstedt.

Energianvändningen står för i snitt 35 procent av de totala driftskostnaderna i ett bostadshus. Det ligger alltså i både fastighetsägarnas och hyresgästernas intresse att energianvändningen är så låg som möjligt. Bransch- och intresseorganisationen Sabo har därför bland sina medlemmar flera framgångsrika exempel på energieffektiviseringar. 100 kommunala bostadsföretag deltar idag i Sabos energiutmaning Skåneinitiativet, ett slags Kyotoprotokoll för bostadsföretag. Deltagarna ska gemensamt minska sin energianvändning med 20 procent från år 2007 till 2016. En av deltagarna, Uppvidingehus, minskade sin energiförbrukning med hela 14,6 procent redan under det första året.

De kommunala bostadsbolagen har alltså stor kunskap, erfarenhet och vilja att förvalta fastigheter som är så energieffektiva som möjligt. Det vill säga, de har bra koll på eventuella energitjuvar och hur de ska stoppas. Därför blev vi på Sabo inte förvånade när Boverket presenterade sin statistik om dagens energideklarationssystem och dess konsekvenser. Den visar att 80 av 100 ägare till hyreshus anser att åtgärdsförslagen i den gjorda energideklarationen inte gav någon ny information. En siffra som inte ska ignoreras. Mycket pengar läggs på onödiga besiktningar som inte ger något. I det sammanhanget är det ändå värt att nämna att en enkätundersökning bland Sabos medlemmar visar att 85 procent av de svarandes byggnader har deklarerats eller håller på att deklareras.

Vi har bland våra medlemmar exempel på företag som i energideklarationens besiktningsprotokoll fått förslag på åtgärder som redan är införda. Det förekommer även att fastighetsägare får identiskt lika besiktningsprotokoll trots att husen som besiktigats har olika byggår, fasad och storlek. Då är det inte konstigt att bostadsbolagens förtroende för de externa energiexperterna sviktar. Att besiktiga fastigheter som redan har en låg energianvändning gynnar varken miljön eller ekonomin. Sabo föreslår därför att hela systemet med energideklarationer görs om. Istället bör det gå till så här:

• Dela upp deklarationsförfarandet i två steg där lågförbrukare inte behöver besökas eller få åtgärdsförslag. På så sätt fokuseras besiktningen och åtgärdsförslagen till de fastigheter som verkligen behöver förbättras och där en förändring ger resultat för energianvändningen och miljön.

• En energideklaration ska kunna göras på basis av en deklaration av en liknande byggnad.

• Förenkla mängden indata i energideklarationen.

• Slopa ackrediteringen. Fokusera istället på energiexperternas kompetens.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.