Energicheckar inte tillräckligt

”Den emotionella svansen viftar med den rationella hunden” skriver nobelpristagaren och beteendeekonomen Daniel Kahneman i sin bok ”Thinking Fast and Slow”. Det är mycket sant som David Nicholl skriver i M&U nr 6 att Svensk industri missar energichecken, men det beror också på sättet att sälja in idén till dem.

Visst behövs information men det räcker inte! Vi utgår från att företagen är rationella i sitt beteende och att de styrs av lönsamhetskalkyler. Men vi glömmer att de också att deras attityd formas av känslor och erfarenheter. Hunden (den rationella) styr inte alltid sin svans utan tvärtom! Konkret betyder det att vi måste bli bättre på att övertyga industrin. Vi måste lära oss mer om kundernas svansföring.

PFE är, som David Nicholl noterar, en framgångssaga. Men skälet till att det gått så bra är något som vi borde lära av, kopiera och uppmuntra våra beslutsfattare till att återkomma med. Det är nämligen skattelättnaden. Den skattereduktion medverkande företag får är inte stor men det är en tydlig signal.

De företag som berörs av PFE är samma företag som i alla diskussioner om energieffektivisering under årens lopp envist hävdat att de gjort allt som är tänkbart inom ramen för de lönsamhetskrav de har. Dessa energiintensiva industrier är nämligen, enligt egen utsago, 100 procent rationella. Men så kommer PFE med sin skattelättnad och plötsligt hittar samma företag 1,5 TWh i besparingar. Magiskt!?

Nej inte magiskt – bara mänskligt. Daniel Kahneman fick sitt nobelpris bland annat. för att han visat att vi människor (alla av oss) är mera förlustskyende än vi är vinstsugna. Kan vi undvika att förlora en summa så blir vi mycket mera handlingsberedda än om vi kan tjäna samma summa! Det är sant men inte alltid rationellt. Det är inte kalkylen som styr oss utan våra emotioner. Svansen viftar och hunden följer med.

Samma sak måste vi tillämpa för de mindre företag som inte platsar i PFE. Helst vill vi se att beslutsfattarna ordnar så att skatteinstrumentet används på samma sätt för dem. Men i väntan på det kan vi Energieffektiviseringsföretag lära oss att sälja in besparingarna till våra kunder. Inte som en vinst utan en undvikbar förlust som dessutom gör företaget mindre känsligt för exempelvis elprishöjningar. Vi måste också utveckla våra affärsmodeller så att kunderna får bättre helhetserbjudanden som inkluderar leverans av åtgärderna. Vi inom Energieffektiviseringsföretagen håller på med sådan metodutveckling.

Svans och hund hänger ihop. Vi är övertygade om att vi kan öka rationaliteten och få hunden att ännu tydligare visa sina emotioner, sin lycka, med ännu mera svansviftning. Och locka till sig andra hundar som också vill bli glada.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.