Energibolag erbjuder delägarskap i vindkraft

Telge Energi har köpt ett vindkrafverk för att kunna erbjuda sina kunder att bli delägare.
– Vi kommer att dela upp verket i små andelar så att även lägenhetskunder får chansen att äga sin egen vindkraft, säger Johan Öhnell, vd på Telge Energi.

Energibolag erbjuder delägarskap i vindkraft

Idag har Telge Energi 25 000 kunder som valt att köpa 100 % vindkraft. Men många kunder vill gå längre och äga sitt eget vindkraftverk för att både snabba på utbyggnaden av vindkraft och säkra ett lågt elpris. Företaget har därför köpt ett av de vindkraftverk som O2 bygger i Hedbobergets vindkraftspark utanför Rättvik. Vindkraftverket kommer att byggas under 2010 och börja producera el någon gång under första kvartalet 2011. Totalt kommer det att producera el som täcker årsbehovet för 3 000 lägenhetskunder.

Stort intresse för vindkraft

I dagarna kom Energimyndigheten också med statistik som visar att vindkraften fortsätter att öka kraftigt i Sverige. Under 2009 installerades 363 MW vindkraft fördelat på 198 vindkraftverk.

Produktionen av el från vindkraften uppgick totalt till 2,5 TWh. Det är en ökning med nästan 26 procent jämfört med 2008. Vindkraftens andel av den totala nettoproduktionen av el i Sverige var 1,9 procent.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.