nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Energibesparing stor effekt i tung industri

Företagen inom Energimyndighetens program för energieffektivisering, PFE, har beslutat att genomföra 700 energiåtgärder och effektivisera användningen med drygt 0,8 TWh. Det motsvarar 42 000 eluppvärmda villor.

  • Annons 1

De 65 energiintensiva företagen som deltar i andra delen av programmet PFE har kartlagt sin energianvändning och kommer att investera 750 miljoner kronor i de energibesparande åtgärder de funnit. Inom de närmaste tre åren ska åtgärderna genomföras. Massa- och papperstillverkare är den bransch som effektiviserar mest och står för nästan 70 procent av eleffektiviseringen.

Siffrorna kommer från redovisningarna efter två år för de företag som den 1 juli 2009 gick med i andra perioden av PFE. För 65 av 82 företag är redovisningarna helt klara och resultat är något bättre än vid samma tidpunkt under den första programperioden. Företagen som deltar får en morot i form av en skattereduktion på 0,5 öre kilowattimmen.

Efter PFE-programmets andra period är slut ändras förutsättningarna för att driva programmet. Anledningen är att EU har ändrat statsstödsregler som berör PFE. Energimyndigheten undersöker nu möjligheterna för att fortsätta industrins arbete med energieffektivisering. Men företag kan ansöka om att delta i programmet i fem år fram till och med årsskiftet 2012/2013.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.