Energibesparing stor effekt i tung industri

Företagen inom Energimyndighetens program för energieffektivisering, PFE, har beslutat att genomföra 700 energiåtgärder och effektivisera användningen med drygt 0,8 TWh. Det motsvarar 42 000 eluppvärmda villor.

De 65 energiintensiva företagen som deltar i andra delen av programmet PFE har kartlagt sin energianvändning och kommer att investera 750 miljoner kronor i de energibesparande åtgärder de funnit. Inom de närmaste tre åren ska åtgärderna genomföras. Massa- och papperstillverkare är den bransch som effektiviserar mest och står för nästan 70 procent av eleffektiviseringen.

Siffrorna kommer från redovisningarna efter två år för de företag som den 1 juli 2009 gick med i andra perioden av PFE. För 65 av 82 företag är redovisningarna helt klara och resultat är något bättre än vid samma tidpunkt under den första programperioden. Företagen som deltar får en morot i form av en skattereduktion på 0,5 öre kilowattimmen.

Efter PFE-programmets andra period är slut ändras förutsättningarna för att driva programmet. Anledningen är att EU har ändrat statsstödsregler som berör PFE. Energimyndigheten undersöker nu möjligheterna för att fortsätta industrins arbete med energieffektivisering. Men företag kan ansöka om att delta i programmet i fem år fram till och med årsskiftet 2012/2013.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.