Energianvändning fortsätter minska

Trenden med minskad energianvändning i flerbostadshus håller i sig. Ny statistik från Energimyndigheten visar att den totala och den genomsnittliga energianvändningen minskar, och det gäller alla energislag.

– Minskningen beror delvis på att 2008 var ett varmare år. Men även den genomsnittliga normalårskorrigerade energianvändningen har minskat, vilket innebär att minskningen inte enbart beror på högre temperatur, säger Linn Stengård, handläggare på Energimyndigheten.

Fjärrvärme är det fortsatt klart dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus och användes år 2008 för att värma upp 82 procent av den totala uppvärmda arean, vilket var oförändrat jämfört med 2007. Den totala fjärrvärmeanvändningen i flerbostadshus uppgick till 23,6 TWh.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.