Endast två miljömål väntas nås 2020

Miljöarbete Naturvårdsverket har överlämnat den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Prognosen ser god ut för miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt – för de andra målen ser prognosen betydligt sämre ut.

Endast två miljömål väntas nås 2020
Pixabay

Stora satsningar görs av många myndigheter för att miljön ska bli bättre i Sverige. Klimatklivet, landsbygdsprogrammet, havs- och vattenmiljöanslaget, stadsmiljöavtalen, områdesskyddet för värdefull natur och kulturmiljöanslagen är några insatser som ger effekt.
 
Två miljökvalitetsmål, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt, kommer att nås till 2020. Övriga 14 mål kommer troligtvis inte att nås.

Läs mer: Avdrag för klimatsatsning omprövas

Den årliga uppföljningen tar upp viktiga steg i klimatarbetet såsom en ny klimatlag och stödet till lokala klimatinvesteringar, Klimatklivet. Myndigheter och kommuner sprider kunskaper om ekosystemtjänster och har börjat värdera dessa i sina styrande dokument över mark- och vattenresurserna. Samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för en giftfri vardag och en hållbar konsumtion är andra viktiga pusselbitar i arbetet för att nå miljömålen.

Ett sådant exempel är de kriterier som Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram för upphandling av inredning och leksaker till förskolor.

Läs mer: En av fyra sparare väljer hållbara fonder

Det finns en möjlighet att nå skogsdelen av etappmålet om skyddade områden genom regeringens ökade anslag för skydd av mark till år 2020. Flera viktiga framsteg har skett för att närma sig etappmålet om att minska barns exponering för farliga kemikalier.

− Vår bedömning är att det krävs fortsatt stora insatser, både nationellt och internationellt för många av målen, Det gäller särskilt de mål som rör de globala ödesfrågorna, klimatet och den biologiska mångfalden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Läs hela rapporten om miljömålen här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.