En ny basindustri för Sverige

Företag som satsar på energieffektiva lösningar borde kunna bli Sveriges nästa stora basindustri. Men arbetet med detta är alldeles för tamt – har vi råd att missa chansen?

En ny basindustri för Sverige

Svensk industri har problem med höga energipriser. Särskilt delar av basindustrin som av tradition haft låga energipriser. Genom olika utspel försöker man få förmånligare villkor, men väsentligen skulle det innebära att man skulle frångå marknadens villkor och subventionera energipriserna för vissa branscher – ett handlingssätt som inte skulle klara en granskning i EU eller i WTO, och som vi själva inte skulle acceptera att andra gjorde på områden där vår industri tvingas konkurrera. Vi måste alltså finna bättre sätt att hantera energisituation.

Det finns företrädare för industrin som vill hävda att ny kärnkraft löser problemet. De bortser från åtminstone två väsentliga saker: För det första kostnaderna – ny kärnkraft är dyrare att bygga än den gamla, uranpriserna har rusat i höjden och att få bygga med subventionerade kapitalkostnader, såsom just nu sker i Finland, är inte en hållbar linje. För det andra energisäkerheten – Sverige har redan 50 procent kärnkraft i elsystemet och där ungefär går gränsen innan det blir för många ”ägg i samma korg”.

Energipriserna stiger oundvikligen, på grund av att efterfrågan ökar och därför att världen inte kan fortsätta att slösa om vi inte ska bli offer för en omfattande klimatkatastrof. Stern-rapporten visar att en snabb radikal omställning av energisamhället är nödvändig, men också lönsam! De länder som anammar omställningen blir det uthålliga energisamhällets vinnare! Omställningen innebär emellertid att befintlig industri måste hushålla bättre och vi måste utveckla ny industri som kan vara till hjälp med hushållningen.

Omställningen fordrar effektivare användning av energi. Arbetet med detta är dock alldeles för tamt. Sverige har med rätta berömt sig av att vara duktigt, men har tappat fart – i synnerhet vid jämförelse med flera andra EU-länder. Men Sverige har ett genuint kunnande och goda förutsättningar att återta en plats i täten, om man bli mer ”aggressiva” och målinriktade. Kunnandet finns i de företag som levererar effektivare energianvändning till sina kunder genom produkter som traditionellt känner branschtillhörighet inom belysning, vvs, byggande, isolering, styr- och kontroll, solskydd, kylteknik och så vidare.

Dessa effektiviseringsföretag måste bli Sveriges nya basindustri! Den är en bransch som tjänar på, och utvecklas i den nya situationen i världen, och har alla förutsättningar att bli världsledande – men bara med ett kraftfullt stöd i tanke, ord och gärning. Utan en stabil hemmamarknad får man ingen världsmarknad. Dessa företags verksamhet ger bättre miljö, lägre kostnader, lägre (och bättre kontroll över) energipriser, fler jobb och utveckling av nya industrier för en gigantisk exportmarknad. Har vi råd att tveka inför en sådan chans?

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.