”En miljon svenskar beredda att kliva ombord”

Tack vare miljöbilspremien på 10 000 kronor har svenska folket uppmuntrats att köpa nya bilar och bilbranschen framstår nu som klimatfrågans riddare. Visst är det bra att de nya bilar som köps är mindre miljöfarliga, men varför inte satsa på kollektivtrafiken på ett liknande sätt? En offensiv åtgärd är att ta bort förmånsbeskattningen på kollektivtrafikresorna, menar Svenska Lokaltrafikföreningens vd Charlotte Wäreborn Schultz.

”En miljon svenskar 
beredda att kliva ombord”

Vårt förslag är att regeringen förändrar skattereglerna så att arbetstagare som får ett månadskort till kollektivtrafiken subventionerat från sin arbetsgivare slipper förmånsbeskattning. Det är ett utmärkt sätt att stimulera det kollektiva resandet och bilister skulle lockas att lämna bilen hemma.

Kollektivtrafikbarometern, en rikstäckande attitydundersökning besvarad av 2500 personer i åldern 15–75 år bekräftar att en sådan åtgärd skulle ge effekt. En fjärdedel av alla förvärvsarbetande i Sverige, drygt en miljon människor, svarar att de skulle åka mer med kollektivtrafiken om arbetsgivaren betalade hela eller delar av kostnaden.

Undersökningen visar att det är den grupp som åker någon gång i veckan eller månaden som kommer att åka oftare. Det är ingen skillnad på hur man svarar i storstadsregioner eller på landsbygden. Det är inte heller någon skillnad bland män och kvinnor.

Att vi måste minska utsläppen av växthusgaser är ett faktum. Regeringen verkar dock helt ha förbisett kollektivtrafiken som ett effektivt verktyg för att skapa en bättre miljö. I regeringens klimatpaket nämns inte ordet kollektivtrafik en enda gång. Det tycker vi är förvånande.

Regeringen har istället valt att sätta bilen i fokus trots att kollektivtrafiken ger betydligt lägre utsläpp av växthusgaser per resenär. En dieseldriven buss släpper bara ut hälften så mycket koldioxid som en vanlig bil. Till detta kommer alla eldrivna spårfordon och bussar som drivs med förnybara bränslen, det vill säga fordon som i princip inte släpper ut någon koldioxid alls.

Vi tar självklart det största ansvaret för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. Men regeringen måste också bidra. 10 000 kronor i miljöbilspremie motsvarar många månadskort per kollektivtrafikresenär.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.