En halv miljard till forskning om hållbar utveckling

Formas forskarråd fördelar 491 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling.

– Många vetenskapligt excellenta förslag får pengar, men det är tråkigt att beviljningsgraden fortsätter att vara så låg som 14 procent. Det innebär att vi tvingas tacka nej till ett stort antal förslag av hög kvalitet, uppger Rolf Annerberg, Formas generaldirektör.

I maj hade Formas fem utlysningar och det kom in cirka 1250 ansökningar. Alla har granskats i en omfattande process och 239 beviljas medel. Av de 491 miljonerna går cirka 369 miljoner till forskningsprojekt inom den stora årliga utlysningen, 53 till ämnesövergripande projekt, 55 till anställningar som forskarassistent, 8 till postdoktorala stipendier samt 7 miljoner till informationsprojekt.

Några av de högst rankade projekt som beviljas medel i årets utlysning är:

* Genetiskt hållbart fiske av sill och torsk i svenska vatten. Professor Nils Ryman, Stockholms universitet.

* Ekosystemtjänster i jordbrukslandskap: utformandet av ramverk för att hitta synergier och upptäcka avvägningar mellan ett flertal tjänster. Forskarassistent Regina Lindborg, Stockholms universitet.

* Pollinationsservice till växter i vägrenar. Fil dr Anna Jakobsson, Uppsala universitet.

* Hitta ut? Friluftsvanor, ekologisk läskunnighet och användningsmönster bland nya svenskar i urban närnatur. Fil dr Ebba Lisberg Jensen, Malmö högskola.

* Bedömning av miljörisker med syntetiska nanopartiklar. Docent Martin Hassellöv, Göteborgs universitet.

* Knappa naturresurser, teknologi och hållbar utveckling. Fil dr Robert Hart, SLU.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.