En femtedel av utsläppen ska fångas in: ”En osäker strategi”

Klimat En femtedel av dagens koldioxidutsläpp förväntas kräva koldioxidinfångning. Enligt hållbarhetsforskaren Wim Carton finns en risk att vi blir beroende av denna teknik, som han anser varken är hållbar eller realistisk.

En femtedel av utsläppen ska fångas in: ”En osäker strategi”
Foto: Adobe Stock.

Efter att ha studerat 50 olika länders klimatstrategier konstaterar forskare att det finns stora skillnader i hur nettonollutsläpp bedöms. Dessutom beräknas en femtedel av dagens utsläpp behöva lösas med hjälp av koldioxidinfångning, en teknik som ännu inte har testats i stor skala.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

En nyligen publicerad studie i Nature Climate Change avslöjar att olika länder har varierande definitioner av ”kvarvarande utsläpp” som kompenseras genom koldioxidinfångning. Studien påvisar också att majoriteten av länderna uppskattar att dessa utsläpp står för omkring en femtedel av deras totala utsläpp. Detta är en avsevärt högre andel än vad forskare tidigare har beräknat, enligt Wim Carton, hållbarhetsforskare och en av författarna till studien.

Fakta

Nettonollutsläpp och kvarvarande utsläpp

Nettonoll innebär i praktiken inte noll utsläpp, utan att kvarvarande utsläpp som inte kan hanteras genom klimatåtgärder som utfasning av fossila bränslen, kompenseras via koldioxidinfångning. Det omfattar exempelvis koldioxidlagring (Carbon Capture Storage) och trädplantering. Jordbruket och vissa industrier står för majoriteten av de kvarvarande utsläppen. Det kan vara metangas från jordbruket eller andra växthusgaser från industrin.

Källa: Lunds universitet

– Är dessa utsläpp verkligen oundvikliga? Det är svårt att veta eftersom beräkningarna och definitionerna ser så olika ut. Det är en fullständig soppa, säger Wim Carton i en kommentar.

Studien påvisar även att länderna planerar att hantera sina kvarvarande utsläpp genom koldioxidinfångningstekniker, vilket är en metod för att fånga in och omvandla koldioxid. Wim Carton påpekar att dessa tekniker ännu inte har testats i stor skala och därför utgör en osäker strategi.

– Vi måste utgå från tydliga utsläppsberäkningar, annars riskerar vi att överdriva och bli beroende av en storskalig koldioxinfångning som vare sig är hållbar eller realistisk, avslutar han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.