Electrolux når sitt SBTI-mål tre år före plan

Hållbarhetsredovisning I sin hållbarhetsrapport avslöjar nu Electrolux att vitvarujätten blir ett av de första företagen som når ett klimatmål enligt Science Based Target Initiative kriterier.

Electrolux når sitt SBTI-mål tre år före plan
Vanessa Butani. Foto: Electrolux Group

I sin senaste hållbarehtsrapport berättar vitvarujätten Electrolux att klimatgasutsläppen från den egna verksamheten, scope 1 och 2, under förra året lyckades nå en minskning med 82 procent sedan 2015. Det är 8 procent mer än det mål som satts och godkänts av Science Based Targets Initiative. Också Electrolux scope 3-mål, som är en 25 procentig minskning jämfört med 2025, är enligt företaget uppnått.

I en kommentar skriver vd Jonas Samuelsson att Electrolux var ett av de första 100 bolagen i världen som satte ett vetenskapligt klimatmål och att företaget nu blir ett av de första att nå målet.

Electrolux hållbarhetschef Vanessa Butani påpekar att klimatarbetet fortsätter i hög takt, trots att målet nåtts. Nu pågår en process pågår för att få ett nytt vetenskapligt mål godkänt.

– Våra absolut största utsläpp kommer från användningsfasen i våra produkter. Det betyder att vi behöver göra våra produkter ännu mer resurssnåla, men också att få våra konsumenter att använda dem på mer hållbara sätt. Det kan vara allt från att sänka temperaturen när man tvättar, till att använda sig av alternativa metoder när man lagar mat med att testa olika tekniker med ånga, säger hon till Miljö & Utveckling.

Vad är utmaningen i det?

– Det är en jättestor utmaning att ändra människors beteenden, eftersom vi gör saker på samma sätt som vi alltid har gjort. Samtidigt vet vi att många vill leva hållbart, men kanske inte vet hur de ska gå till väga och inte har tid att tänka på det i det vardagliga livet. För oss handlar det därför om att underlätta för människor.

Hur gör ni det?

– Vi försöker jobba med andra aktörer i hela värdekedjan, för att berätta hur produkterna kan användas på ett hållbart sätt. Sedan tror jag mycket på uppkopplade produkter, där folk använder våra appar för att laga mat och tvätta kläder mer hållbart, säger Vanessa Butani.

De framsteg som Electrolux lyfter fram i hållbarhetsredovisningen är att 98 procent av elektriciteten i produktionen nu kommer från förnybara källor och att 35 procent av sjöfrakten går med hållbara bränslen. Vidare berättar Electrolux att cirka 98 procent av tillverkningsavfallet återvinns eller återanvänds och att 55 procent av företagets fabriker är certifierade enligt det tredjepartscertifierade Zero Waste to Landfill-programmet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.