Eldsjälar viktigt för energi- och klimatarbete

21 av 33 skånska kommuner har förbättrat sin strategiska planering inom energi- och klimatområdet. Det visar en studie från energikontoret Skåne.

Eldsjälar viktigt för energi- och klimatarbete

Särskilt mindre kommuner är på hugget. Bland annat visar Burlöv, Bromölla och Östar Göinge goda resultat. Men de stora kommunerna, som ofta har större resurser, ligger i topp.

– Kommunerna har en central roll i arbetet för att nå en hållbar och effektiv energiförsörjning och minska påverkan på klimatet. De är stora energianvändare, köpare av varor och tjänster och stora arbetsgivare. Det finns alltså många möjligheter att påverka och bidra till en hållbar utveckling, säger Jon Andersson, chef för Energikontoret Skåne.

Men hur kommunerna ska arbeta med energi- och klimatfrågor på ett effektivt sätt är inte självklart, arbetet organiseras på olika sätt visar studien som inventerat kommunernas styrdokument och gjort djupintervjuer med tjänstemän. Styrdokumenten visar sig vara viktiga. Men minst lika viktigt är nätverk, samverkan och eldsjälar som driver arbetet. Framgång handlar också om förankring hos politiker och tjänstemän.

Studien har genomförts under Kommunförbundet Skånes ordförandeskap i Klimatsamverkan Skåne, ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.