Elbilsboom: Här såldes det mest elbilar

Transporter Ny statistik visar att andelen elbilar utgjorde 38 procent av nybilsförsäljningen. I en kommun var 71 procent av de nya bilarna laddbara.

Elbilsboom: Här såldes det mest elbilar
Bro mellan Norsjövallen och Rännudden. Foto: Adobe Stock

Organisationen Gröna Bilister konstaterar i sin nya statistik att elektrifieringen av bilflottan sker med rask takt i hela Sverige – från norr till söder. I hela Sverige utgjorde elbilar 38 procent av alla nyregistrerade personbila och fördelningen var lika stor i de södra somi de norra länen.

På länsnivå konstateras att Stockholm hade störst andel nya elbilar med en 42 procentig marknadsandel. I Halland var siffran 40 procent och på tredje plats kom Jämtland med 38 procent elbilar.

Gröna Bilister lyfter också exemplet Norsjö i Västerbotten där 71 procent av de ny bilarna var laddbara. Av dessa var 48 procent rena elbilar. Kommunens andel var därmed större än både Stockholms stad och Sverige som helhet. Också de små kommunerna Robertsfors och Vännäs hade höga andelar elbilar i nybilsförsäljningar med över 50 procent.

– Elektrifieringen har fått fäste i hela landet. Argumentet att elbilar bara passar i tätbefolkade områden i söder kan arkiveras för gott. Men politiker har börjat ställa sig i vägen för utvecklingen. För att inte omställningen till fossilfria vägtransporter ska stanna av måste de beslutsamt börja styra i rätt riktning, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister, i en kommentar.

Exempel på åtgärder som Gröna Mobilister anser bromsa utvecklingen är bland annat att bonusen till nya miljöbilar har tagits bort, att elskatten har höjts och att biogas har börjat beskattas samtidigt som priset på bensin och diesel sjunker.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.