Elbilars klimatvinst är överskattad

Det finns en hel del frågetecken kring utsläppsvinsten med elbilar. Dessutom räcker inte bättre fordonsteknik och nya bränslen för att uppnå klimatmålen. Bil och flygtrafiken måste minska, enligt forskning från KTH.

Elbilars klimatvinst är överskattad

Bättre fordonsteknik och nya bränslen är nödvändigt, men inte tillräcklig för att uppnå målet om en global uppvärmning om max två grader. Resandet med bil och flyg samt mängden lastbilstransporter behöver samtidigt minskas, enligt Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH som skrivit en avhandling på ämnet.

– Enligt en framtidsbild jag jobbat med så måste bilresandet per person minska med 30 procent fram till och med år 2050. Samhällets totala utsläpp minskar i den framtidsbilden med 80-90 procent, vilket är i linje med det av Sverige och EU antagna målet att begränsa den globala uppvärmningen till två grader, säger Jonas Åkerman.

Frågetecken kring elbilarna.

Att ersätta bensin- och dieselbilar med elbilar är inte heller hela lösningen på vägtrafikens utsläpp. Precis som med etanolbilar för några år sedan är förväntningarna för högt uppskruvade. Både renodlade elbilar och laddhybrider dras med en hel del frågetecken. De medför en klimatvinst, men den är inte så stor som många tror. Elen är inte heller koldioxidfri då vi är beroende av kolkraft från till exempel Danmark och så kommer vara i ytterligare ett par decennier. Dessutom innebär biltillverkning betydande utsläpp av koldioxid. Ett stort hinder för en större marknadsandel är också de höga kostnaderna, ofta ett prispåslag på 100 000 – 200 000 kronor jämfört med en konventionell bil. För att elbilar ska nå någon större marknadsandel krävs därför, förutom teknikutveckling, ett betydligt högre pris på bensin och diesel än idag, enligt Jonas Åkerman som även kommit fram till flera andra intressanta resultat i sin forskning:

– Flygtrafiken kommer att gå om biltrafiken inom 10 år när det gäller utsläpp av växthusgaser. För att motverka denna snabba ökning bör flygets undantag från moms och koldioxidskatt avlägsnas, Det bör vara samma skatt och moms på likartade produkter och tjänster.

– Det fungerar inte att satsa kraftigt på alla transportslag och samtidigt nå de klimatmål som Sverige och EU ställt sig bakom. Det krävs istället en konsekvent prioritering av cykeltransporter, kollektivtrafik och it. När det gäller it är det viktigt öka användarnas vana av att använda it-baserade system för videokonferenser. Det också viktigt att företaget vågar släppa taget om arbetstagarna och ge dem större möjlighet till distansarbete.

 En mångfald av fordon är viktigt för uppnå klimatvinster. Ett exempel att lösa det på är genom fordonspooler, där allt från elmopeder till stora kombibilar kan ingå, vilket gör att man kan anpassa färdmedel och utsläpp efter ärende och behov. Det finns också redan lyckade exempel, bland annat bilpoolen Mobility i Schweiz som har över 90 000 användare.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.