Elbarometern: ökat fokus på energieffektivisering

Uppmärksamheten kring klimatfrågan har resulterat i ett ökat fokus på energieffektivisering. Drygt hälften av företagen har ändrat sin syn på elinköp, enligt den årligen återkommande Elbarometern, som utförs på uppdrag av Telge Kraft.

220 personer som ansvarar eller på annat sätt hanterar företagsinköp av el har svarat på frågor om sin syn på elinköp och elförbrukning. Drygt hälften av dem svarade att klimatdebatten har förändrat deras syn på elinköp. Hela nio av tio av dem som ändrat synsätt uppger att de fokuserar starkare på energieffektiva lösningar.

Men sex av tio anger också att miljöfrågorna hamnat högre upp på ledningens agenda. Nästan fem av tio uppger att hanteringen av elinköp nu ingår i företagets miljöpolicy. Drygt fyra av tio anger dessutom att de strävar efter att välja förnybar energi i större utsträckning än tidigare.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.