El vanligast för uppvärmning av småhus

Fyra av tio småhus i landet värms med el som enda värmekälla. Näst
vanligast är kombinerad uppvärmning med el och biobränsle, därefter
kommer uppvärmning med enbart olja. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

SCBs statistik visar att det användes sammanlagt 24,1 Terrawattimmar, TWh, el för uppvärmning och hushållsel i småhusen i Sverige förra året. I den summan ingår alla kombinerade upppvärmningssätt med el, olja, biobränslen och fjärrvärme. Uppvärmning med ennbart olja motsvarar ungefär 8,8 TWh. Vidare används det också ved, flis/spån och pellets för uppvärmning som motsvarar ungefär 6,4 TWh. Fjärrvärme står för 2,5 TWh. I genomsnitt används 3 kubikmeter olja per småhus i hus som värms enbart med olja. Småhus som värms enbart med el använder i genomsnitt 21 600 kWh el.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter