Ekonomiska styrmedel behövs i miljöpolitiken

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har gjort en kartläggning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapporten innehåller en genomgång av befintliga ekonomiska styrmedel inom miljöområdet, som exempelvis skatter, bidrag och avgifter.

– En av våra slutsatser är att bidrag generellt leder till lägre kostnadseffektivitet och har sämre möjlighet att styra mot miljömål än exempelvis skatter, säger Marcus Carlsson Reich, projektledare vid Naturvårdsverket. Exempelvis är energi- och koldioxidskatten effektiva styrmedel för att öka energieffektiviteten och för att minska utsläppen av koldioxid. Här har dagens skattenivå en styrande effekt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.