Ekonomi och hållbarhet går hand i hand

Hållbarhet Hållbarhet blir en allt mer integrerad del av företagens affärsmodeller. Inom fem år kommer hållbarhetsmålen att vara helt likställda med företagens ekonomiska mål, framgår av en färsk undersökning.

Ekonomi och hållbarhet går hand i hand
Hållbarhet blir allt mer integrerat i företagens affärsmodeller. Foto: Stock Adobe.

Det är strategi- och kommunikationsbyrån The New Division som för tredje året frågat några av Sveriges hållbarhetsrapporterande företag om hur omställningen till en mer hållbar affärsmodell ska ske. 90 företag har deltagit genom djupintervjuer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Av undersökningen framgår att allt fler företag inser att det inte längre finns någon motsättning mellan lönsamhet och hållbarhet – snarare tvärtom. 92 procent uppger att de kan ta marknadsandelar från sina konkurrenter genom att ställa om till en hållbar affärsmodell. 88 procent menar att det kan öka deras ekonomiska vinst och 92 procent att det underlättar rekryteringen av nya medarbetare.

Hållbara produkter och tjänster

Mer än hälften – 54 procent – ser också risker med att förlora investerare på grund av en ohållbar affärsmodell och 70 procent att en omställning underlättar kapitalanskaffningen.

Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster fortsätter att öka och 86 procent av de tillfrågade anser att de kan få en större kundbas genom en omställning mot ökad hållbarhet.

Många av de tillfrågade företagen har satt upp ambitiösa mål och är övertygade om att de kommer ta stora kliv mot ökad hållbarhet de närmaste åren. Om fem år tror en stor del av företagen att hållbarhet kommer att vara nästintill fullt integrerat i deras affärsidé och att hållbarhetsmålen kommer att vara helt likställda med ekonomiska mål.

Diagrammet bygger på Tillväxtverkets Hållbarhetstrappa och visar hur hållbara företagen anser sig vara i dag respektive om fem år på en skala 1 – 7.

Hinder för omställning

Samtidigt finns det hinder för omställningen. 92 procent behöver utbilda sin personal om hållbarhet, 66 procent behöver anställa fler med ansvar för hållbarhet, 83 procent efterlyser större budget och 70 procent efterlyser starkare internt engagemang.

Covid-19 tycks heller inte ha haft så stor påverkan på företagens hållbarhetsarbete. 60 procent har fortsatt med omställningen i samma takt som tidigare och 27 procent har till och med intensifierat sitt arbete.

Ledningens engagemang

Ledningens engagemang brukar pekas ut som viktig framgångsfaktor i allt förändringsarbete. 86 procent uppger också att deras hållbarhetsarbete drivs av ledningsgruppen och 69 procent lyfter fram styrelse och ägare som drivkraft.

– Vi ser en tydlig efterfrågan på att koppla sitt hållbarhetsarbete till sin affärsstrategi just nu. Men mycket arbete återstår om företagen ska leva upp till sina egna mål och förväntansbilder, kommenterar Sandra Runsten, Head of Sustainability Strategy på The New Divison.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.