Ekodesignkrav på elmotorer

Ekodesignkommittén har sagt ja till nya krav på elmotorer. Och kraven kan spara 135 TWh el per år inom EU år 2020. Det är mer än Sveriges totala energianvändning.

Den föreslagna EU-förordningen om ekodesigkrav på elmotorer ska nu granskas av rådet och parlamentet innan den kan antas. När den antas börjar den gälla direkt både inom Sverige och EU. De första kraven träder i kraft i juni 2011.

Av de produkter som hitintills fått ekodesignkrav är elmotorer den produkt som kan spara mest energi. Elmotorer står för cirka 65 procent av den totala energianvändningen inom industrisektorn och för 38 procent i servicesektorn i Sverige.

Vanligaste motorn

Den typ av elmotor som omfattas av de förslagna kraven är asynkronmotorn. Det är den vanligast förekommande motortypen och står för 90 procent av elanvändningen för alla motorer inom det aktuella effektområdet 0,75-375 kW. Enligt en ny standard har energieffektiviseringsklasserna beteckningarna IE1, IE2 och IE3. IE3 har högst verkningsgrad och IE2 motsvarar den tidigare högsta klassningen Eff1, vilket innebär att kraven skärpts.

Kraven år för år

Ekodesignkraven innebär att det 2011 blir förbjudet att producera eller importera motorer till EU som är sämre än IE2. Från 2015 måste stora motorer klara IE3 eller alternativt IE2 om de kombineras med frekvensomriktare. Från 2017 gäller detta för alla motorer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.