Ekobanken använder juridik som hållbarhetsverktyg

Verktyg Ekobanken är en liten medlemsägd bank där hållbarhet är centralt. Redan när banken startade integrerades skrivningar om hållbarhet i stadgarna.

Ekobanken använder juridik som hållbarhetsverktyg
Ekobanken

När en vanlig bank kanske nöjer sig med kreditprövning och annan ekonomisk information vänder Ekobanken på betydligt fler stenar. Banken ägnar sig namnet till trots inte bara åt finansiering av projekt med ekologiska förtecken, utan vill också få med andra samhällsfrågor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Hållbarhet är en del av en större samhällssyn i Ekobanken där vi ser saken ur flera aspekter.

Lånar gärna till skolor som ökar mångfalden

Den del av samhället som handlar om kultur, skolor, forskning, vård och liknande blir mera hållbar ju större mångfald som får finnas. Därför vill banken gärna låna ut till skolor med alternativ pedagogik och idéburen vård och omsorg för att nämna några exempel, säger bankens vd Annika Laurén.

Jämställdhet och rättvisa är andra viktiga parametrar.

– Vi arbetar för likabehandling, självförvaltning och demokrati och ser detta som värden som vi kikar på i kreditgivningen. Produktion av varor och tjänster vill vi ska göras med solidaritet mot jorden, djuren och människorna. Därför vill vi styra våra lån mot sådant som ekologisk odling, hållbart byggande och transporter, förnybar energi och liknande, säger Annika Laurén.

Ekobankens juridiska ramverk viktigt

Det säger sig självt att en sådan verksamhet inte kan styras enbart av marknadsekonomiska mekanismer. För Ekobankens del finns ett internt juridisk ramverk (se faktaruta) som ser till att banken följer grundarnas intentioner.

– Samhällssynen avspeglas i ramverket och det har varit till stor hjälp i att definiera bankens identitet och den praktiska verksamheten, både i förhållande till kunder och omvärld och till det interna arbetet, säger Annika Laurén.

Vilka är dina rekommendationer till någon som vill skapa ett juridiskt ramverk som styr mot hållbarhet?

– Se till att juridiken i företaget grundas på en större idé som man kan återknyta till, och som i sin tur leder till hållbarhet. Detta eftersom ordet ”hållbarhet” riskerar att bli ett slagord som alla vill använda. Det riskerar att inte räcka till i längden för den som verkligen vill åstadkomma en löpande förändring i hållbar riktning.

Läs mer: Staffan Michelson: Straffrätten är för oskarp vid miljöbrott

Så gör Ekobanken

1. Hållbarhet integrerades när banken grundades och syns i stadgarna. Här föreskrivs att banken särskilt ska arbeta med att lämna och förmedla krediter som främjar en sund utveckling av fria och allmännyttiga initiativ. Denna föreskrift har sedan blivit föremål för mer detaljerad uttolkning genom bankstyrelsens arbete.

2. Styrelsen har fastställt etiska riktlinjer som förtydligar stadgarnas ändamålsbestämmelse.

3. Skrivningarna om hållbarhet, som till exempel kreditpolicyn, används i det dagliga arbetet. Dessa skrivningar styr bland annat utlåning, alltså avtalen med bankens kunder. Andra exempel är Finansinspektionens tillsyn, kontroll av ägarna – till exempel i årsredovisningen – och granskning av externa intressenter som konkurrerande banker, media och institutioner.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.