Efterfrågan beror på bransch

Efterfrågan på miljörelaterade produkter varierar stort mellan olika branscher. Inom IT- och telekom är det fortfarande få som ställer miljökrav, medan majoriteten av kunderna tänker miljö när de upphandlar energi.

För Fujitsu Siemens Computers har miljö blivit en profileringsfråga. Nyligen lanserade företaget Sveriges första Svanenmärkta bärbara dator och även flera datorer ur det stationära sortimentet är miljömärkta.

Under förra året genomförde företaget en undersökning som visar att åtta av tio kommuner arbetar efter en tydlig miljöstrategi, men att bara knappt hälften av dem ta hänsyn till strategin vid inköp av IT-utrustning.

– När det gäller företag och privatpersoner ser det än värre ut, här tillhör det undantaget att man ställer miljökrav vid upphandling av IT, säger Jan Backman som är marknadschef på Fujitsu Siemens Computers.

Kampanjer bland säljare

För att öka intresset försöker företaget få sina återförsäljare att lyfta miljöfrågan mot kunderna. De ordnar exempelvis möten med sina återförsäljare på temat där de har med sig kända miljöpersonligheter som pratar.

– Problemet är att få kopplar ihop IT med miljö, det gäller både våra säljare och våra kunder, konstaterar Jan Backman.

Han tror också att det är en förklaring till att endast hälften av de kommuner som faktiskt har en uttalad miljöstrategi ser till miljö vid upphandling av IT. Ekonomiskt pressade inköpare börjar med självklara områden som tvättmedel, energi och transport. Att välja miljömärkt IT är fortfarande överkurs.

Lätt sälja miljömärkt energi

Tomas Wall, affärsutvecklingschef på Fortum Markets jobbar i en betydligt enklare bransch. Energi och energieffektivisering har varit i hetluften de senaste åren. Elcertifikat, EUs handel med utsläppsrätter och program för energieffektivisering har gjort sitt till för att öka efterfrågan från kunderna.

– Efterfrågan på miljörelaterade produkter i anslutning till energileveranser är idag mycket stor, konstaterar Tomas Wall. Det gäller även intresset för energieffektiviseringstjänster.

Av cirka 40 terawattimmar säljer Fortum idag 10,5 terawattimmar miljömärkt el. 60 procent av småkunderna köper miljömärkt energi och även bland de större kunderna tilltar andelen.

– Jämfört med för fem år sedan är miljökunskapen och miljömedvetenheten mycket större idag, säger Tomas Wall.

Lönar sig?

För Fortum har miljöprofileringen definitivt lönat sig. Om de inte satsat på en miljöprofil tror Tomas Wall att de fått svårt att kvala in i många upphandlingar redan från början. För Fujitsu Siemens har pengarna ännu inte börjat trilla in.

– Vi har investerat enorma summor i produktionen och hittills har det inte varit lönsamt, men jag hoppas att det blir det i ett längre perspektiv, säger Jan Backman på Fujitsu Siemens.

Behövs fler spelare

För att det ska vända för IT-branschen krävs det att fler leverantörer börjar erbjuda miljömedvetna IT-produkter, tror Jan Backman. Finns det bara en återförsäljare blir kunderna lätt misstänksamma, men finns det två huvudkonkurrenter som erbjuder ett miljösortiment ökar intresset.

– Vi har hört rykten om att fler diskuterar detta, men vi har inte sett några resultat ännu. Många är duktiga på att lova saker men färre kommer med verkliga produkter.

Jan Backman tror även att det behövs ekonomiska incitament för att marknaden verkligen ska ta fart.

– Datorer genererar ett antal miljoner ton elektronikskrot varje år. Skulle man få betala ett högre pris för återvinning av icke- miljövänliga datorer skulle definitivt fler bli intresserade.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.