Efter beskedet om plastpåseskatten – nu utreds ny plastskatt

Plast I anslutning till att regeringen presenterade sina planer på att slopa eller kraftigt sänka plastpåseskatten, började diskussionerna om en ny plastskatt på förpackningar ta form. Nu kräver innovations – och kemiindustrierna, Ikem, att regeringen "omgående sätter stopp" för en sådan skatt.

Efter beskedet om plastpåseskatten – nu utreds ny plastskatt
Foto: Adobe Stock.

Under våren har Naturvårdsverket bjudit in sakkunniga till en rad möten för att diskutera arbetet för att främja omställningen av plast i en cirkulär ekonomi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Mötena är en del av regeringsuppdraget Rätt plast på rätt plats som förra regeringen gav Naturvårdsverket, och en av punkterna är att analysera och föreslå ytterligare styrmedel för att plast används på rätt sätt. Bland annat har en ny form av skatt på plastförpackningar diskuterats.

”En skatt på plastförpackningar skulle leda till ökad klimatpåverkan”

Nu vill innovations – och kemiindustrierna i Sverige, Ikem, tidigt varna för de konsekvenser en potentiell skatt på plastförpackningar kan leda till.

– Över hälften av alla varor i Europa är plastförpackade, samtidigt står plasten endast för 17 procent av den totala förpackningsvikten. En skatt på plastförpackningar skulle leda till ökad klimatpåverkan och ökade avfallsmängder genom att andra, mindre lämpliga, förpackningsmaterial kommer att användas i stället, säger Henrik Oxfall, ansvarig för plastfrågor på Ikem i en kommentar.

Delade åsikter om plastskattens miljönytta

De inledande diskussionerna om en ny plastskatt för förpackningar har tagit fart samtidigt som regeringen meddelade sina planer på att kraftigt sänka eller helt slopa skatten på plastpåsar. Huruvida en plastpåseskatt är bra eller dålig för klimatet och miljön råder det delade meningar om. Bland annat har EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius kritiserat regeringens planer på att slopa den.

– Sverige påstår alltid att de är mästare på hållbarhet i EU, och de borde fortsätta att vara det. Verktyg som är effektiva inom samhället borde upprätthållas. Om inte en skatt, kanske det borde finnas ett totalförbud mot plastpåsar, har han sagt i en intervju med Miljö & Utveckling.

Kräver att utredningen avbryts

Ikem hör däremot till dem som välkomnar beskedet och menar att ”skatten har resulterat i mer skada än nytta för miljön”. Därför kräver organisationen nu att Naturvårdsverkets utredning om en ny plastskatt avbryts. I stället uppmanar de till att skapa incitament för återvinning och förbättra industrins möjligheter att ställa om.

– Ikem har framför kritik mot plastpåseskatten sedan den infördes och när regeringen nu förstått att den är direkt kontraproduktiv så kommer nya förslag på straffskatter på plast. Det är en motsägelsefull hållning. Om Sverige ska nå klimatmålen så krävs styrmedel som bygger på vetenskaplig grund, inte på att plocka politiska poänger, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på Ikem i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.