Efter femton års hållbarhetsarbete – nu lämnar hon Svenska kyrkan

Karriär Efter nästan femton år av hållbarhetsarbete på Svenska kyrkans kapitalförvaltning går nu Gunnela Hahn över till Nordea Wealth Management. För Miljö & Utveckling berättar hon om sin nya roll, tiden på Svenska kyrkan och hur hon ser på framtiden inom hållbarhetsområdet.

Efter femton års hållbarhetsarbete – nu lämnar hon Svenska kyrkan
Gunnela Hahn lämnar Svenska kyrkans kapitalförvaltning efter nästan femton år.

Grattis till ditt nya jobb. Hur känns det?

– Det känns väldigt roligt och spännande. Från att vara den enda i organisationen som driver verksamheten inom hållbara investeringar ingår jag nu i ett gigantiskt nätverk med många olika grupper som jobbar med frågorna.

 Berätta lite. Vad innebär din nya roll konkret?

– Nordea har sedan länge ett tydligt fokus på hållbarhet och det arbetet har dessutom tagit stora steg framåt den senaste tiden. Även intresset från kunderna har ökat markant. Jag ansluter därför som Senior hållbarhetsspecialist till Nordeas Wealth Management för att stärka Nordeas satsning inom det snabbt växande området hållbart sparande. Jag hoppas kunna inspirera kunderna till att göra hållbara val tillsammans med sina rådgivare och känna att de kan bidra till en bättre värld med sitt sparande.

Du lämnar nu Svenska kyrkans kapitalförvaltning efter nästan 15 år. Vad tar du med dig från tiden där? 

– En känsla av tacksamhet över att ha jobbat i en organisation som står upp för sina värderingar om medmänsklighet och respekt för allt levande, oavsett de politiska vindarna, och varje dag hjälper människor i hela världen till självhjälp. Den världsvida kyrkan öppnade för mig för många spännande samarbeten och möten om investeringar i en värld som vi sekulariserade svenskar inte riktigt förstår.

Gunnela Hahn säger att Svenska kyrkan drev klimatfrågan redan när hon kom dit 2008 genom att bland annat uteslutande investera i lösningsbolag. Det har enligt henne påverkat både kapitalägare och kapitalförvaltare i Sverige såväl som internationellt.

– Vi har visat att hållbara investeringar betyder kvalitet, lägre risk och högre avkastning, säger hon.

Hur ser du på utvecklingen inom hållbarhetsområdet de senaste fem åren? 

– Den har å ena sidan exploderat, givet EU:s nya regleringar och att förnybar energi i form av sol- och vindkraft nu ofta är billigare än kol, olja och gas. Men det finns starka krafter som motverkar klimatomställningen och många av världens länder subventionerar hellre fossil energi än låter det nya ta plats, vilket fördröjer energibytet även om det tuffar på. Jag ser nog inte samma hoppingivande utveckling inom till exempel antikorruption, sociala frågor eller biologisk mångfald.

 Hur ser du på framtiden inom hållbarhetsområdet?

– Det kommer att bli en kamp om tid och om modigt och gott ledarskap som behövs extra mycket i svåra tider. Men demokratin i världen går bakåt, till förmån för populister, och vi har krig i Europa. Idag har vi en negativ spiral där klimatförändringarna spär på den snabba utrotningen av arter vi redan har genom att vi inte samarbetar med naturen och ger den en chans att återhämta sig så att den kan fortsätta förse oss med till exempel mat, trä och vattenrening. Ändå finns både teknik, kunskap och pengar för att vända skutan.

Kanske kommer världens företag ihop med städer och investerare att lösa problemen

Gunnela Hahn

– FN, Internationella energimyndigheten och andra med makt försöker säga att vi behöver agera snabbt om vi ska ha chans till en dräglig framtid. Kanske kommer världens företag ihop med städer och investerare att lösa problemen?

 – Jag är trots allt hoppfull och vill tro på människans förmåga att lösa problem och samarbeta. Så jag ser fram emot att ta med mig mina erfarenheter till Nordea för att kunna bidra på en annan nivå, nu när EU:s nya krav på hållbarhet skakar om hela finansbranschen. Allt fler investerare börjar inse att hur vi klarar klimatet, den biologiska mångfalden och mänskliga rättigheter kommer att avgöra hur livet blir för oss människor framöver. Här har finansbranschen en viktig roll att spela.

 Slutligen. Vad ser du mest fram emot under julledigheten?

– God mat i gott sällskap, många tända ljus och gärna lite skidåkning nu när vi fått vinter.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.