Ecogain växer – startar nytt kontor

Karriär Konsultföretaget Ecogain startar nytt kontor i Luleå och utökar i Stockholm. Vd Fredrik Höök säger i ett uttalande att det handlar om att möta ett ökat behov av företagets tjänster.

Ecogain växer – startar nytt kontor
Vd Fredrik Höök, Pernilla Pihl Kearney och Carina Andersson.

Konsultföretaget Ecogain öppnar kontor i Luleå. Företaget är verksamt inom biologisk mångfald och hållbar utveckling och har sitt huvudkontor i Umeå.

Kommer från eget företag

På kontoret i Luleå arbetar Pernilla Pihl Kearney. Hon arbetar med hållbar affärsutveckling och kommunikation, och kommer från egna företaget Promise.

– I mitt arbete på Ecogain kommer jag att hjälpa kunder att integrera hållbarhetsfrågorna inom verksamheten och i affärsutvecklingen för att skapa affärsnytta på både kort och lång sikt, så att hållbarhetsarbetet i sig blir lönsamt och bygger den framtida affären, säger Pernilla Pihl Kearney i en kommentar.

Hållbarhetscoach förstärker i Stockholm

Stockholmskontoret växer med Carina Andersson, som kommer från Knowit där hon arbetat med att coacha inom hållbarhet och innovation. Hon kommer att arbeta som strategisk rådgivare och projektledare.

– Vår förmåga att integrera kunskaper om naturen och klimatet i både affärslogik och innovation är avgörande för hur väl vi lyckas i den här komplexa samhällsomställningen som vi alla är en del av. Digitaliseringen knyter oss närmare varandra över olika branscher. Tillgången till omfattande datamängder ökar, vi blir bättre på att lära oss vad som fungerar i praktiken och vi blir snabbare på att implementera nya arbetssätt för samverkan i hela system och värdekedjor, säger Carina Andersson i en kommentar.

”Ökande efterfrågan”

Ecogains vd Fredrik Höök säger i ett pressmeddelande att rekryteringarna sker för att möta en ökande efterfrågan.

– Vi möter framförallt ett ökat behov av att lyfta biodiversitetsfrågan till en högre strategisk nivå, och sätta in den i ett större affärsövergripande sammanhang. Företagen ser biodiversitet alltmer som en kritisk fråga för verksamheten och som därmed bör integreras i affärsstrategin. Därför är vi väldigt glada att knyta till oss ytterligare spetskompetens för att möta den ökande efterfrågan, säger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.