E.ON tar täten inom kraftvärme

E.ON satsar 4,3 miljarder kronor på fyra nya kraftvärmeanläggningar som ska eldas med biobränsle.
– Med kraftvärmesatsningen tar vi en ledande roll som kraftvärmeproducent, kommenterar Anders Östlund, vd för E.ON Värme Sverige, satsningen.

De fyra stora biobränsleeldade kraftvärmeprojekten för 4,3 miljarder kronor beräknas vara färdiga 2011. E.ONs kraftvärmesatsning ska ge en minskning av koldioxidutsläpp med ungefär en halv miljon ton per år.

Fjärrvärmen spelar redan idag en viktig roll för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Med kraftvärmesatsningen stärks fjärrvärmens roll ytterligare samtidigt som svensk elproduktion ökar.

”Ett tredje ben”

– Det är viktigt att näringslivet och politiken tillsammans tar ansvar för klimatfrågan. För mig är det en självklar prioritering att ställa Sveriges elförsörjning på ett tredje ben och det benet kommer till stor del att bestå av just kraftvärme. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta andra länder för att gå i spetsen för att forma en hållbar energiframtid, är näringsminister Maud Olofssons kommentar, enligt ett pressmeddelande från E.ON Värme Sverige.

En tredubbling

De fyra nya kraftvärmeanläggningarna ska byggas i Järfälla, Kalmar, Örebro och Norrköping, där samtliga eldas med biobränsle och återvunnet material. Tillsammans med E.ONs satsningar i Malmö, som tas i drift 2009, ökar elproduktionen i fjärrvärmenäten från dagens 800 GWh till 2,4 TWh producerad el, samtidigt som koldioxidutsläppen totalt minskar med 1,5 miljoner ton, uppger E.ON Värme Sverige.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.