E.ON provar ny metod för att ta bort koldioxid

E.ON Sverige ska testa en ny metod för att avskilja koldioxid från rökgaser. Alstom Power står bakom metoden som tar bort 90 procent av koldioxiden, uppger E.ON. Metoden finns ännu bara i laboratorieskala, men under hösten tas en demonstrationsanläggning i drift vid ett kolkraftverk i USA. Sedan vid årsskiftet ska en andra anläggning vara färdig på oljeeldade Karlshamnsverket.

Alstoms metod bygger på att använda ammoniak för att binda koldioxiden. Fördelen med den nya metoden är att energiförlusten blir betydligt mindre än vid andra metoder för koldioxidavskiljning.

Om demonstrationen ger positiva besked planerar E.ON att flytta anläggningen till Malmö för att där också testa koldioxidlagring genom att begrava koldioxiden i vattenförande skikt djupt nere i berggrunden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.