Dyr utsläppsrätt – fler investeringar

Priset på en utsläppsrätt inom EU:s handelssystem påverkar företagens vilja att investera i koldioxidminskande teknik. Det visar färsk forskning från Handelshögskolan i Göteborg.

Dyr utsläppsrätt – fler investeringar

Att företag gör investeringar i koldioxidreducerande teknik påverkas av flera faktorer, allt från oljepriset till om man har erfarenhet av att investera sedan tidigare. Även EU:s handelssystem för utsläppsrätter påverkar, konstaterar Åsa Löfgren, forskare i nationalekonomi med fokus på klimat- och miljöfrågor på Handelshögskolan i Göteborg, som presenterade sina preliminära forskningsresultat under ett seminarium på Energiutblick 2011. Hon gjorde klart att arbetet är pågående och att siffrorna som hon presenterade därför kan komma att förändras eftersom.

Tillsammans med sitt team har hon studerat hur förändringar i priset på en utsläppsrätt påverkar företagens gröna investeringsvilja.

– Det här är första gången som vi i vår forskning har haft data över vad som faktiskt har hänt, säger hon och syftar på att handelssystemet är relativt nytt, det lanserades 2005.

Forskarna tittade särskilt på de koldioxidminskande investeringarna som företagen gör och räknade bort påverkan som bland annat oljepris och andra faktorer har på viljan att satsa. De kom fram till att priset på en utsläppsrätt främst påverkar de stora investeringarna på över en miljon euro, motsvarande cirka nio miljoner kronor. Blir det dyrt att släppa ut koldioxid inom EU vill man alltså satsa på att minska sina utsläpp även om det kostar. Ingen direkt påverkan sågs för de mindre investeringarna.

Viktig signal

Resultatet från den empiriska studien visar också att om priset ökar med tio euro ökar sannolikheten att företag gör stora investeringar i koldioxidsnålare teknik med två procent. Vill man dubbla sannolikheten måste priset öka med hela 60 euro. Andra faktorer som påverkar är bland annat om företaget är van att investera i ny teknik och om man redan tidigare gjort investeringar i forskning och utveckling på den gröna fronten.

Man kan tycka att ett föränderligt pris inte borde påverka investeringsbeslut som ofta tas flera år i förväg. Åsa Löfgren menar att det ändå har en effekt.

– Även om besluten tas tidigt så sänder priset ut en viktig signal om vad som ska hända framöver.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.